محسن محمدی

۲۱آذر
محسن محمدی بر اثر تصادف درگذشت

محسن محمدی بر اثر تصادف درگذشت

محسن محمدی (نوازنده کمانچه) عضو گروه موسیقی نوای اشراق زنجان که برادر اصغر محمدی نوازنده شناخته شده سنتور در زنجان است، بیستم آذرماه بر اثر سانحه تصادف درگذشت.