محسن فرهادی

۰۱اسفند
برگزاری مجازی جشنواره موسیقی فجر قابل تحسین است
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:

برگزاری مجازی جشنواره موسیقی فجر قابل تحسین است

برگزاری جشنواره موسیقی فجر به صورت مجازی در شرایط کرونا قابل تحسین و ابتکار خوبی است.