محسن شریفیان و علی جنتی

۱۴اردیبهشت
«محسن شریفیان» پس از اهدای سازش به «علی جنتی»:

«محسن شریفیان» پس از اهدای سازش به «علی جنتی»:

hot-topic-logo«محسن شریفیان» هنرمند بنام بوشهری در اختتامیه همایش ملی خلیج فارس، هدیه ای به علی جنتی وزیر محترم وزارت ارشاد تقدیم و آن را خطرناک عنوان کرد.

+محسن شریفیان: برخی کشورها می‌خواهند که این ساز را به‌نام خودشان ثبت کنند و ما نباید اجازه بدهیم زیرا که نی‌انبان تنها متعلق به ایران است