مجید صفدری

۱۲شهریور
کانون ادبی زمستان برگزار می کند

کانون ادبی زمستان برگزار می کند

کانون ادبی زمستان در ۲۷ شهریور به مناسبت روز شعر و ادب پارسی، اقدام به برگزاری برنامه ای متفاوت با اجرای مجید صفدری میکند.