مجيد فلاح پور

۱۰دی
به سرپرستی «آیدا امیرى مقدم»

به سرپرستی «آیدا امیرى مقدم»

کنسرت گروه موسیقی بانوان «تیار» به سرپرستی «آیدا امیرى مقدم» و خوانندگی «سحر زیبایى»، چهارم بهمن ۱۳۹۶ با رپرتواری ویژه در سالن «نیاوران» شهر تهران، بروی صحنه می رود.