مجموعه مقالات فراسوی نغمه ها

16بهمن
مجموعه مقالات «فراسوی نغمه ها» از محمدرضا عزیزی منتشر شد
به همت نشر هنر و علوم دانشگاهی

مجموعه مقالات «فراسوی نغمه ها» از محمدرضا عزیزی منتشر شد

محمدرضا عزیزی؛ از پژوهشگران عرصه موسیقی طی روزهای گذشته مجموعه مقالات پژوهشی خود را با نام «فراسوی نغمه‌ها» پیش روی مخاطبان قرار داد.