مجمع خیّرین سلامت آذربایجان شرقی

۰۵تیر
مجید پور ناجی ایران: خیّرین با بذل مال و ایثارشان ارزش آفرینی می کنند | تیزر تصویری ششمین همایش خیرین سلامت آذربایجان شرقی

مجید پور ناجی ایران: خیّرین با بذل مال و ایثارشان ارزش آفرینی می کنند | تیزر تصویری ششمین همایش خیرین سلامت آذربایجان شرقی

«مجید پور ناجی ایران» مدیر عامل مجمع خیّرین سلامت آذربایجان شرقی در خصوص چگونگی فعالیت های این مجمع، با اظهار بر این‌که بقا و پایداری جوامع بر دو اصل مهم سلامت جسم و امنیت اجتماعی استوار است، بستر سازی برای شناسایی و ساماندهی خیّرین سلامت و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح کمک ها، مشارکت های مردمی و هدایت این کمک ها به اولویت های ملی در حوزه سلامت را از اهداف کلی مجمع برشمرد و گفت: اهمیت این موضوع در آموزه های دینی ما مطرح شده، و بحث سلامت در کنار امنیت جامعه یک مقوله جدّی است. اما واقعیت امر این است که در همه جای دنیا، درمان ، هزینه بالایی دارد و دولت ها به تنهایی نمی توانند از عهده آن بر آیند. از این رو، برای کمک به این حوزه، مؤسسات و ثمن هایی شکل می گیرند و یکی از این ها، مجمع خیرین سلامت در کشور ماست.