مجله تلویزیونی شب موسیقی

۲۲دی
موضوع «سلبریتی و هنرمندان» در برنامه «شب موسیقی» بررسی می شود

موضوع «سلبریتی و هنرمندان» در برنامه «شب موسیقی» بررسی می شود

مجله تلویزیونی «شب موسیقی» یکشنبه شب ۲۲ دی با بررسی موضوع «سلبریتی و هنرمندان» روی آنتن می رود.