مجسمه چهره‌های موسیقی مقامی

۲۴شهریور
رییس گروه امور موزه‌های خراسان‌رضوی:

رییس گروه امور موزه‌های خراسان‌رضوی:

رییس گروه امور موزه‌های خراسان‌رضوی گفت: فکر کنم نهایتا تا دو ماه آینده مجسمه‌های اساتید موسیقی مقامی خراسان‌رضوی آماده خواهد بود و ما این‌ مجسمه‌ها را در موزه‌های این شهرستان‌ها به نمایش خواهیم گذاشت.