مجتبی قلی پور

11شهریور
رامین کشاورز: مجتبی قلی پور استیلای خواننده‌سالاری را شکسته است

رامین کشاورز: مجتبی قلی پور استیلای خواننده‌سالاری را شکسته است

رئیس مرکزعلمی کاربردی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس معتقد است در آلبوم «مهرانه‌های ماه»، استیلای خواننده‌سالاری را شکسته و سنت ذاتی تنبور، که آئین خنیاگری است، دراین اثرلحاظ شده است.