ماشاء‌الله بامری

۰۳مرداد

یادداشت سید ابوالحسن مختاباد:

همشهری‌آنلاین-سید ابوالحسن مختاباد: موسیقی بلوچستان چهره‌ای برجسته را از دست داده است. ماشاء‌الله بامری در اوج کار هنری از یک سو و مدیریت هنری با همان شیوه‌های سنتی از دیگر سو بود.  کمتر هنرمند علاقه‌مند موسیقی نواحی ایران می‌تواند اجرایی از موسیقی تنومند و با ظرفیت منطقه بلوچستان را به یاد آورد و در کنارش،صدای […]