ماریو تقدسی در سوییس

۱۰آبان
برای برگزاری مستر کلاس

برای برگزاری مستر کلاس

«ماریو تقدسی» خواننده بین المللی اپرا، اوایل نوامبر ۲۰۱۴ (اواسط آبان ماه سال جاری) مستر کلاس خود را در قصر باشکوه Schloss Hunigen سوییس برگزار می کند.
+ماریو تقدسی از شاگردان لوچیانو پاوارتی است