مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

۱۷مرداد
با ترجمه مریم قرسو از سوی مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

با ترجمه مریم قرسو از سوی مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

کتاب «انسان‌شناسی موسیقی» نوشته‌ آلن مریام انسان‌شناس و انتوموزیکولوگِ امریکایی با ترجمه مریم قرسو از سوی مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.
+کتاب «انسان‌شناسی موسیقی» از سه بخش و پانزده فصل تشکیل شده است

۱۵فروردین
توسط مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

توسط مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

کتاب «حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران، از دوره‌ی ایلخانیان تا پایان صفویه» تالیف نرگس ذاکر جعفری از سوی مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.
+این کتاب در دو بخش و هفت فصل تدوین شده است