لوریس چکناواریان،اخبار لرستان،فارس لرستان،فارس،لرستان،سیل،سیل لرستان

21فروردین
فیلم| لوریس چکناواریان: به نفع مردم سیل‌زده لرستان کنسرتی را رهبری می‌کنم

فیلم| لوریس چکناواریان: به نفع مردم سیل‌زده لرستان کنسرتی را رهبری می‌کنم

فیلم| لوریس چکناواریان: به نفع مردم سیل‌زده لرستان کنسرتی را رهبری می‌کنم