لطف‌الله مفخم پایانی

18آبان
هجده قطعه‌ی پیش‌درآمد برای کمانچه توسط «بهنوش کاظمی‌زاده» منتشر شد
با گردآورندگی «لطف‌الله مفخم پایانی» و توسط انتشارات ماهور

هجده قطعه‌ی پیش‌درآمد برای کمانچه توسط «بهنوش کاظمی‌زاده» منتشر شد

هجده قطعه‌ی پیش‌درآمد برای کمانچه (سل کوک) با گردآورندگی «لطف‌الله مفخم پایانی» و تنظیم و اجرای «بهنوش کاظمی‌زاده» توسط انتشارات ماهور منتشر شد.