كودكان

21آذر
ارسباران گروه کر کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهد

ارسباران گروه کر کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهد

فرهنگسرای ارسباران برای تشکیل گروه کر و اجرای کنسرت با هنرمندی کودکان و نوجوانان برای نخستین‌بار با برگزاری کارگاه آموزشی «موسیقی برای صلح و صلح برای کودکان» عضو می‌پذیرد.