قیصر امین‌پور

۱۰آبان

عکسی کمتر دیده شده از جلسه دفاع دکتری قیصر امین‌پور

عکسی کمتر دیده شده از جلسه دفاع دکتری قیصر امین‌پور

۱۰آبان

خاطره‌ای شنیدنی از رابطه شاگرد استادی قیصر امین‌پور و مظاهر مصفا/ عکس

خاطره‌ای شنیدنی از رابطه شاگرد استادی قیصر امین‌پور و مظاهر مصفا/ عکس