قوس‌الدین جمشیدی

۳۰دی
گمنام کویرنشین تایباد

گمنام کویرنشین تایباد

علی مغازه ای: صدای مولا را اگر شنیدی و تاب آوردی و اشک از چشم نیفشاندی به دیدار من بیا! پرده اول معرفی یک هنرمند کاملا ناشناخته اواخر پاییز نودوسه، دیدار رخ داد که هنوز تاب از بیان شعف و سوز این دیدار نیست. هنرمندی را ملاقات کردم که در طول ده‌هاسال، همیشه گمنام مانده […]