قطعه سلام

۰۳تیر
ویدئو؛

ویدئو؛

ویدئوی روایت جالب و شنیدنی «استاد کسایی» از انگیزه ساخت قطعه ی خاطره انگیز «سلام» را در ادامه ببینید.