قطعه حضرت علی اکبر (ع)

26مرداد
قطعه «حضرت علی اکبر (ع)» منتشر شد
هشتمین قطعه «نواحی اشک»

قطعه «حضرت علی اکبر (ع)» منتشر شد

تازه ترین قطعه از پروژه موسیقایی «نواحی اشک» به خوانندگی متین رضوانی پور با عنوان «حضرت علی اکبر (ع)» به همت مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران منتشر شد.