قطعه تصویری رفیق تنهایی

۰۲بهمن
اثری با صدای برادرن حاجی زاده

اثری با صدای برادرن حاجی زاده

قطعه تصویری «رفیق تنهایی» اثری با صدای برادرن حاجی زاده «پیمان و پیام حاجی زاده» توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «ندای چنگ» منتشر شده و از طریق «موسیقی ایرانیان» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.