قطعه «به تومدیونم» به خوانندگی رضا صادقی

۱۵تیر
«مأوا» قطعه «به تومدیونم» از رضا صادقی را منتشر کرد | آنلاین بشنوید و دانلود کنید

«مأوا» قطعه «به تومدیونم» از رضا صادقی را منتشر کرد | آنلاین بشنوید و دانلود کنید

مرکز موسیقی «ماوا» در ادامه تولیدات عاشقانه خود با صدای خوانندگان مطرح کشورمان، قطعه «به تومدیونم» به خوانندگی رضا صادقی را منتشر کرد.