قطعه‌ای برای ارج نهادن به زحمات کادر درمان

۲۳اردیبهشت
قطعه‌ای برای ارج نهادن به زحمات کادر درمان

قطعه‌ای برای ارج نهادن به زحمات کادر درمان

همزمان با روز دوقلوها در ایران و روز جهانی پرستار، برادران سعیدی یک قطعه موسیقی با عنوان «راه پاک تو» منتشر کردند.