قدیمی‌ترین نوحه فارسی

۲۸شهریور
زمانی که مداحی‌ها اصالت ایرانی داشتند

زمانی که مداحی‌ها اصالت ایرانی داشتند

«جبرئیل»، یکی از قدیمی‌ترین نوحه‌‌های ضبط شده به زبان فارسی است که مربوط به دوره قاجار است. شعر این نوحه منصوب به ناصرالدین شاه است.