فینال مسابقات جهانی ویولن ژاپن

27شهریور
امین غفاری به فینال مسابقات جهانی ویولن راه یافت
در کشور ژاپن

امین غفاری به فینال مسابقات جهانی ویولن راه یافت

امین غفاری، یکی از نوازندگان ارکسترها و مجموعه‌های معتبر موسیقی کشورمان به فینال مسابقات جهانی نوازندگی ویولن کشور ژاپن راه یافت.