فینال،ماه مبارک رمضان،عصر جدید،تلویزیون

21فروردین

پخش فینال «عصر جدید» در ماه رمضان/ مذاکره با مجری سمت خدا برای اجرای برنامه سحر

پخش فینال «عصر جدید» در ماه رمضان/ مذاکره با مجری سمت خدا برای اجرای برنامه سحر