فيل كالينز

۰۹آبان
کالینز: نیاز به زمان زیادی برای فکر کردن داشتم تا ببینم چه دارد بر سرم می آید

کالینز: نیاز به زمان زیادی برای فکر کردن داشتم تا ببینم چه دارد بر سرم می آید

فیل کالینز خواننده مشهور آمریکایی تایید کرد قصد دارد به دنیای موسیقی بازگردد. هنرمندی که میلیون‌ها نسخه از صفحه هایش فروخته شده و سال ۲۰۰۲ رکورددار فروش ترانه بود، در فکر برگزاری یک تور جهانی است. فیل کالینز تاکید کرد که پس از فاصله‌ای ۱۳ ساله، با جلسات ضبط جدید ماه آینده به دنیای موسیقی […]