فضل‌الله اویسی

۰۳اردیبهشت
فضل‌الله اویسی درگذشت
به دلیل کهولت سن

فضل‌الله اویسی درگذشت

پیکر فضل‌الله اویسی ـ استاد موسیقی و اندیشمند ایرانی ـ که سه‌شنبه (دوم اردیبهشت ماه) در سکوت خبری درگذشت، صبح پنجشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.