فرشاد كاظمی

۱۵تیر
از طریق سایت های مجاز فروش آنلاین

از طریق سایت های مجاز فروش آنلاین

با توجه به شرایط نامساعد بازار فروش آثار به صورت نسخه اصلی، فرشاد کاظمی تصمیم گرفته است اولین اثر خود با نام «معجزه» را صرفا از طریق سایت های فروش آنلاین به مخاطبین عرضه کند.