فردین رستمی

16اسفند
آلبوم موسیقی قشقایی «یاغه» با آواز ابراهیم کهندژ منتشر شد
بازآفرینی و تنظیم تازه ای از فردین رستمی

آلبوم موسیقی قشقایی «یاغه» با آواز ابراهیم کهندژ منتشر شد

آلبوم موسیقی قشقایی «یاغه» با صدای ابراهیم کهندل پور و با بازآفرینی و تنظیم فردین رستمی و همراهی کوارتت مینیاتور منتشر شد.