فرانک سیناترا

۲۳اسفند

وارث فرانک سیناترا هم رفت

خواننده سرشناس آمریکایی قبل از برگزاری کنسرت درگذشت