فجر37

23بهمن
برگزاری آنلاین فجر۳۷ در چهارمحال بختیاری
با توجه به شیوع امیکرون

برگزاری آنلاین فجر۳۷ در چهارمحال بختیاری

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره موسیقی فجر در استان به صورت مجازی برگزار می شود.