غلامحسین افکاری

۰۳دی

غلامحسین افکاری درگذشت

 غلامحسین افکاری، آخرین بازمانده از نسل قدیم بخشی‌های قوچان و حماسه‌خوان و بخشی جوان ترکمن، سراج‌الدین قره، امروز سوم دی‌ماه به دیاری دیگر کوچیدند و هزاران نغمه و آوای محلی را با خود به گور بردند. گروه موسیقی هنرآنلاین، خبر کوتاه بود؛ غلامحسین افکاری، آخرین بازمانده از نسل قدیم بخشی‌های مذهبی و حماسه‌خوان قوچان، صبح […]