عکس گروه رستاک

۰۸دی
بعد از اجرای سه کنسرت موفق در کانادا

بعد از اجرای سه کنسرت موفق در کانادا

گروه رستاک بعد از سه کنسرت موفق در کانادا به کشور بازگشت تا خود را برای اجرا در جشنواره فجر آماده کند.