عماد نوری

۱۰بهمن
«عماد نوری» دارفانی را وداع گفت

«عماد نوری» دارفانی را وداع گفت

«عماد نوری» از صدابرداران عرصه موسیقی درگذشت.