علی پوردرخش

۳۱اردیبهشت
نخستین تک آهنگ با صدای علی پوردرخش منتشر شد| تحت عنوان «بدون تو»
آنلاین بشنوید و دانلود کنید

نخستین تک آهنگ با صدای علی پوردرخش منتشر شد| تحت عنوان «بدون تو»

تک آهنگ «بدون تو» به عنوان اولین اثر علی پوردرخش؛ خواننده جوان و جویای نام موسیقی کشورمان با تنظیمی از بابک شهرکی منتشر شد.