علی ملاقلی‌پور

۰۱مرداد
بعضی روزها نفس بالا نمی‌آید

علی ملاقلی‌پور از دست‌وپنجه نرم کردن با کرونا می‌گوید

علی ملاقلی‌پور از دست‌وپنجه نرم کردن با کرونا می‌گوید