علی مغازه‌ای

۰۹شهریور
میزبانی با برج آزادی!

میزبانی با برج آزادی!

هنرمندان جوان موسیقی نواحی شرق و جنوب شرق خراسان و سیستان و بلوچستان اولین مجموعه برنامه «شب های موسیقی نواحی ایران» را برگزار می‌کنند. علی مغازه‌ای مدیر هنری اولین «شب‌های موسیقی نواحی» در تشریح جزییات برگزاری این ویژه برنامه های موسیقایی توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که با شورای سیاستگذاری فستیوال موسیقی نواحی «آیینه‌دار» […]

۰۱شهریور
علی مغازه‌ای خبر داد:

علی مغازه‌ای خبر داد:

هنرمندان جوان موسیقی شرق و جنوب شرق ایران ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه، موسیقی خراسان و سیستان را به برج آزادی می‌آورند. این برنامه در قالب نخستین برنامه‌ی «شب‌های موسیقی نواحی» جشنواره‌ی موسیقی «آیینه‌دار» اجرا می‌شود که با تمرکز بر مناطق و نواحی که در دوره‌ی اول این فستیوال حضور داشتند، در مجموعه فرهنگی – هنری […]