علی علیپور

۱۰آبان

انتقاد تند کامبیز دیرباز از علی علیپور: خودخواه هستی

انتقاد تند کامبیز دیرباز از علی علیپور: خودخواه هستی