علی درستکار

06آبان

علی درستکار: هر کس من را می دید یاد مشکلاتش می افتاد!

مجری سرشناس تلویزیون ایران: غارنشین شده ام