علی اکبر صادقی

04مرداد

پرتره‌های نصیریان، حاتمی و کیارستمی در پارک هنرمندان نصب می‌شود

پرتره‌های نصیریان، حاتمی و کیارستمی در پارک هنرمندان نصب می‌شود

03اردیبهشت

بزرگداشت علی اکبر صادقی برگزار شد/ هنرمندی از تبار شاهنامه

بزرگداشت علی اکبر صادقی برگزار شد/ هنرمندی از تبار شاهنامه