علی اکبر صادقی

۰۴مرداد

پرتره‌های نصیریان، حاتمی و کیارستمی در پارک هنرمندان نصب می‌شود

پرتره‌های نصیریان، حاتمی و کیارستمی در پارک هنرمندان نصب می‌شود

۰۳اردیبهشت

بزرگداشت علی اکبر صادقی برگزار شد/ هنرمندی از تبار شاهنامه

بزرگداشت علی اکبر صادقی برگزار شد/ هنرمندی از تبار شاهنامه