علیرضا مرزبان

۲۷فروردین
علیرضا مرزبان بنان گوش می کند

علیرضا مرزبان بنان گوش می کند

سرمربی یکی از تیم های فوتبال لیگ برتری، در گفتگویی با ضمیمه استانی «دنیای اقتصاد» درباره علایق غیر فوتبالی‌اش از جمله موسیقی سخن گفته است.