علیرضا ظریف

۰۱مرداد
آنلاین بشنوید و دانلود کنید

آنلاین بشنوید و دانلود کنید

قطعه «دریا» به آهنگسازی و خوانندگی علیرضا ظریف، نفر اولِ اولین دوره برنامه هزار صدا، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.