علي مرادخانی

۲۹فروردین

«اینجا گورستان ساز نیست»/ گزارش تصویری از این نشست

مدیر موزه موسیقی گفت: قرار نیست در موزه موسیقی آثار را زندانی کنیم؛ مهم این است که موزه بتواند رسالت احیاگری انجام دهد زیرا اینجا گورستان ساز نیست.