علي‌اكبر شكارچي

۱۴فروردین

جستاری در موسیقی محلی و تاثیر آن بر موسیقی دستگاهی

فرهنگخانه- مسعودرضا طاهری: ریشه اصلی تمام گوشه‌های موسیقی دستگاهی ایرانی، موسیقی بومی سراسر ایران است. این بخش از ملودی‌هایی که من اجرا کردم، عمدتا در موسیقی لری و بختیاری دیده‌ام. به همین خاطر اگر دقت کرده باشید، می‌بینید که موسیقی سنتی به صورت مرکب‌نوازی یا مرکب‌خوانی اجرا می‌شود. علاقه‌مندان موسیقی محلی و سنتی به‌ویژه زاگرس‌نشینان […]