عثمان زاهدی

11دی
فرهاد نادری و عثمان زاهدی: هیچ سازی مانند سینتی‌سایزر به موسیقی کردی آسیب نزده!
اهالی کرمانشاه، ایلام و ایل کلهر «هوره» را زنده نگه دارند

فرهاد نادری و عثمان زاهدی: هیچ سازی مانند سینتی‌سایزر به موسیقی کردی آسیب نزده!

دو آوازخوان کرد اهل منطقه هورامان؛ همچنان به خواندن و اجرای آوازهای کهن کردی اصرار دارند. آنها با تاکید بر اینکه «هوره» ریشه موسیقی کردی است از منسوخ شدن آن و دیگر مقام‌های کهن نگران هستند.