عباسعلی پورصفا

12خرداد
با چند دهه فعالیت هنری و آموزش

با چند دهه فعالیت هنری و آموزش

«عباسعلی پورصفا» درگذشت