عامل لغو کنسرت

۲۹خرداد
کاریکاتور از محسن ایزدی؛

کاریکاتور از محسن ایزدی؛

عامل لغو کنسرت!