عالیم قاسم‌اف و علیرضا قربانی

۱۶آذر
همکاری مشترک «عالیم قاسم‌اف» و «علیرضا قربانی»
با موسیقی «حسام ناصری» و «ماهان میرعرب»

همکاری مشترک «عالیم قاسم‌اف» و «علیرضا قربانی»

تک‌آهنگ مشترک «عالیم قاسم‌اف» و «علیرضا قربانی» به زودی منتشر خواهد شد.