عالیم‌ قاسم‌اف

۲۲دی
کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران به خوانندگی «عالیم‌ قاسم‌اف» و «فرقانه قاسم اُوا» برگزار شد

کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران به خوانندگی «عالیم‌ قاسم‌اف» و «فرقانه قاسم اُوا» برگزار شد

شب‌های تهران خیلی سرد شده است. آن‌قدر سرد که شهروندان – غیر از کارتن‌خواب‌ها – ساعاتی که از غروب می‌گذرد، راه گرمای خانه را در پیش می‌گیرند و خیابان‌ها را خلوت می‌کنند. اما در همین شب‌های سرد زمستانی، گروهی هم در گوشه‌ای از تهران جمع می‌شوند و روحشان را به گرمای حنجره‌ی یکی از بنام‌ترین […]